דירוג משתמש: / 4
גרועהכי טוב 
עדכון חוברות המתמטיקה הויזואלית מאת פנינה הוד גלבוע
לשינוי בעקבות ביטול המיקוד 1.9.10
השינוי בחוברות הוא קטן ביותר.
בחלק לא קטן מהחוברות אין שינוי כלל.
בחוברות שיש בהן שינוי – השינוי הוא קטן – התבטלו מעט דפי עבודה בסוף החוברת
להלן הפירוט לפי שאלונים: 
 
א.      4 יחידות

החוברת

העדכון

החוברת החדשה לפרק א בשאלון 804: "הנדסה אנליטית ובעיות מילוליות"

החוברת מעודכנת ואין שינויים

רצוי להדגיש גליל וחרוט בפרק בעיות מילוליות

אנליזה ג:

"פונקציות רציונליות ופונקציות עם שורשים"

החוברת מעודכנת ואין שינויים

"פונקציות טריגונומטריות"

ירדו דפי העבודה האחרונים בחוברת: דפי עבודה 45 - 46.

"פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות"

בסוף החוברת, בדפי עבודה 48 - 50 מופיעות משוואות לוגריתמיות.

יש צורך לברר אם אכן ירדו.

מבוא לאנליזה: אנליזה א', אנליזה ב', אינטגרלים 

החוברת מעודכנת ואין שינויים

     ראה פירוט בנושא עדכון חוברות 4 יחידות בסוף המסמך.
 
 
ב.       עדכון חוברות בשאלונים 803 – 003 
יצא לאור ספר לשאלונים 803 – 003 המאגד את כל החוברות לשאלון
ומכיל את כל החומר לשאלונים אלה

החוברת

העדכון

החוברת החדשה לשאלון 03:

"הנדסה אנליטית ובעיות מילוליות"

החוברת מעודכנת ואין שינויים

אנליזה א – משיק וחקירה

החוברת מעודכנת ואין שינויים

"אינטגרלים כולל שטחים מורכבים"

ירדו דפי העבודה האחרונים 39ב, 40א. 

(ירדו האינטגרלים של פונקציות שאינן פולינומים).

"אנליזה ב"

ירדו נגזרות של פונקציות מורכבות

אך יכולה להופיע חקירת פונקציה מורכבת כאשר נתונה הנגזרת והתלמיד מתבקש לפתור את יתר הסעיפים. 

דפי העבודה העוסקים בפונקציה מורכבת: 26 – 28, 29ב, 37

חלק מהשאלות בדפי עבודה 35-36, 46א, 47א

וחלק משאלות המאגר.

 
 
 
ג.        עדכון חוברות בשאלונים 802 - 002

החוברת

העדכון

סדרות

ירדו דפי עבודה מסוף החוברת: מדף עבודה 24 עד הסוף,

חוץ מדפי עבודה 31א, 33ב.

גדילה ודעיכה

ירדו תרגילים 8, 9 בתוספת ס"ט

לכן ירדו דפי עבודה בנספח ס"ט:

11א (דוגמה 1), 11ב (שאלה 3), 12א (שאלות 8,9).

טריגונומטריה במישור

ירדו דפי עבודה: 9, 23.

נשארו שאר דפי עבודה 1 – 24 כולל נספח ס"ט

טריגונומטריה במרחב

1. ירדו המנסרות מדפי עבודה: 18 – 22

2. אין צורך לזהות זווית בין שני מישורים אלא הזווית תינתן או

   שיבקשו זווית בין ישר למישור. ייצא נספח בנושא.

סטטיסטיקה

דפי עבודה: 2ב בחוברת + 2ב בנספח (ירדה שאלה 6ב - הדלנד).

   לא לשכוח נספחי חציון ושכיח 801 + 802 מהוצאת דוד לתלמידי 802.

הסתברות

ירדו דפי עבודה בחוברת:

א. 25ב, 27ב, 28ב (שאלה 4),

ב. מדף עב' 29 עד סוף הנושא.

התפלגות נורמלית

יפורסם נספח חדש בהמשך. הנספח הקודם מבוטל בינתיים.

הוצאת דוד תוציא לאור נספח חדש לאחר שיפורסם הנספח החדש.

משוואות

נשארו רק משוואות 6 ,9, 10 עמ' 78 במאגר וכל המשוואות 01.  

כל המשוואות הללו מופיעות בחוברת "בעיות מילוליות ומשוואות" 801.

פרבולות

עמ' 81 – 80 במאגר 

מופיעות בחוברת "בעיות מילוליות ומשוואות" 801, עמ' 33 – 35

 
 
 
ד.       עדכון חוברות בשאלון 801 (+001)

החוברת

העדכון

משוואות

ירדו דפי עבודה 30-29

שינוי נושא בנוסחה

ירדו במאגר שאלות 47, 50, 54

לכן ירד מעט מדפי עבודה 42, 45א בחוברת

בעיות מילוליות

ירדו דפי עבודה 14ב, 15א (שאלה 2)

קריאת גרפים

ירדו שאלות 5,6 מנספח ס"ט,

לכן ירדו דפי עבודה 4ב (שאלה 2), 6ב, 7, 8 בנספח ס"ט.

סדרות

דפי עבודה 26, 27ב(שאלה 1), 28א בחוברת וסעיף 1ג בנספח ס"ז. (ירדו שאלות 1, 9, 13 במאגר).

טריגונומטריה

ירדו בנספח ס"ט שאלות 5, 6ה, 7ד,ה,ו

ולכן ירדו בנספח דפי עבודה: 3א (דוגמ' 2,3), 3ב (שאלה 2),

5ב, 6א (1ה, 2ד,ה,ו), 6ב (6ה, 7ד,ה,ו). 8(6ה, 7ד,ה,ו)

הסתברות

א. דף עבודה 20ב בחוברת (שאלה 12 במאגר)

     ב. נספח ס"ט בהסתברות דפי עבודה: 6ב, 7ב (שאלה 9), 8ב, 9, 10.

לא לשכוח ללמד חציון ושכיח (בנספח).

 
פירוט העדכון של שאלוני 804-805-004:
 
א. "אנליזה ג – פונקציות רציונליות ופונקציות עם שורשים": החוברת מעודכנת ואין שינויים.
ב. "פונקציות טריגונומטריות": ירדו בעיות קיצון של פונקציות םריגונומטריות.
לכן ירדו דפי העבודה האחרונים בחוברת: דפי עבודה 45 – 46.
כל יתר העמודים מעודכנים. החוברת נבנתה בעבר על פי הרציונל של הוראת המשוואות הטריגונומטריות לצורך השימוש בחדו"א ובבעיות בטריגו במישור – כפי שבא לידי ביטוי בעדכון האחרון של משרד החינוך! לכן החוברת מעודכנת לשינוי!
ג. "פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות":
   החוברת נבנתה בעבר על פי הרציונל של הוראת המשוואות המעריכיות והלוגריתמיות לצורך השימוש  
   בחדו"א כפי שבא לידי ביטוי בעדכון האחרון של משרד החינוך! לכן החוברת מעודכנת לשינוי!
   בתחילת החוברת מוצגות המשוואות המעריכיות לצורך השימוש בחדו"א בדפי עבודה 1 - 8 ולאחר      
   מכן נלמדת הפונקציה המעריכית. באופן דומה מובאות המשוואות הלוגריתמיות בדפי עבודה 27 – 30
   לצורך השימוש בחדו"א. לאחריהן נלמדות הפוקציות הלוגריתמיות.
בסוף החוברת, בדפי עבודה 48 – 50 מופיעות משוואות לוגריתמיות ויש צורך לברר אם אכן ירדו.
ד. החוברת החדשה לפרק א בשאלון 804: "הנדסה אנליטית ובעיות מילוליות" – מעודכנת !
   רצוי להוסיף מידע בפרק בעיות מילוליות אודות גליל וחרוט.